Zestawy medyczne R1 dla OSP w Pawłówce i Nowym Dworze

23 grudnia 2021 roku (czwartek) przekazałem jednostce OSP w Pawłówce (Gmina Przerośl, powiat suwalski), a 29 grudnia 2021 roku (środa) jednostce OSP w Nowym Dworze (powiat sokólski) nowe zestawy medyczne R1. Zestawy te  zawierające niezbędny sprzęt do udzielania...

Życzenia bożonarodzeniowe 2021

Z głębi serca życzę, aby święty czas Bożego Narodzenia, gdy „Bóg porzuca szczęście swoje” i przychodzi, żeby nas zbawić, umocnił naszą wiarę, dodał nam otuchy i zaowocował nową nadzieją, abyśmy mogli pokonać wszelkie życiowe trudności. Niech nadchodzące dni przyniosą...

Rusza budowa nowej biblioteki w Sokółce

15 grudnia 2021 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy Biblioteką Publiczna w Sokółce a wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na budowę nowego obiektu Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wspierałem zabiegi Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej...

Złota Setka Przedsiębiorstw województwa podlaskiego 2020 roku

15 grudnia 2021 roku (środa) uczestniczyłem wraz z żoną w podsumowaniu 18. edycji rankingu najbardziej dynamicznych firm z województwa podlaskiego, którego organizatorem jest "Kurier Poranny". W dorocznej gali  uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw...

40. rocznica stanu wojennego – Białystok

13 grudnia 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zorganizowanych w Białymstoku przez NSZZ "Solidarność" Region Podlaski, IPN Oddział w Białymstoku oraz Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych....

Szkoła podstawowa w Konarzycach (Gmina Łomża) zostanie rozbudowana

13 grudnia 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w akcie podpisania umowy przez Wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konarzycach. Inwestycja ma być zakończona i oddana do użytku latem 2023 roku....

40 rocznica stanu wojennego – Suwałki

12 grudnia 2021 roku (niedziela), w przeddzień 40. rocznicy stanu wojennego wspólnie z suwalskimi działaczami opozycji antykomunistycznej lat '80, działaczami Oddziału NSZZ "Solidarność" oraz przedstawicielami współpracujących instytucji publicznych zorganizowaliśmy w...

Gminne zjazdy sprawozdawczo – wyborcze

W ostatnim czasie uczestniczyłem w kilku gminach województwa podlaskiego w odbywających się co pięć lat gminnych zjazdach sprawozdawczo - wyborczych, podczas których druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych podsumowywali okres ostatniej kadencji oraz wybierali nowe...

Nowa siedziba Nadleśnictwa Pomorze

27 listopada 2021 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystości otwarcia nowo zbudowanego obiektu stanowiącego siedzibę Nadleśnictwa Pomorze (powiat sejneński). Złożyłem gratulacje i podziękowałem za zaangażowanie w realizację inwestycji Nadleśniczemu...