Otwarcie Ścieżki Edukacyjnej „Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej”

17 września 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w otwarciu Ścieżki Edukacyjnej Śladami Ofiar Obławy Augustowskiej. Inicjatorem i pomysłodawcą projektu jest białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku....

OSP Zabiele z nowym wozem strażackim

15 września 2018 roku (sobota) w Zabielu (gmina Kolno) odbyła się uroczystość przekazania miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Podczas spotkania podziękowałem druhom ochotnikom za ich stałą gotowość do niesienia...

Nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Suwałkach

15 września 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystej ceremonii nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Suwałkach. Poprzedziła ją Msza Święta w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła.  W swoim wystąpieniu podkreśliłem ważną, choć często niedocenianą rolę...

Powstaje nowy budynek Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie

14 września 2018 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą w Węgrowie (województwo mazowieckie). Podczas spotkania podkreśliłem,...

Promesy dla samorządów z województwa mazowieckiego

12 września 2018 roku (środa) podczas spotkania w MSWiA wręczyłem promesy dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego. Podkreśliłem, że nie czekamy kilka lat z udzieleniem pomocy samorządom. Niestety tak robili nasi poprzednicy, dlatego wciąż...

Podsumowanie projektu „Serca niepełnosprawnych dla Niepodległej”

10 września 2018 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym podsumowaniu projektu „Serca niepełnosprawnych dla Niepodległej”, które odbyło się w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach. Organizatorem przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Zwracając się...

Festyn „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” w Lipniaku

9 września 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w festynie „Schizofrenia - otwórzcie drzwi”, który odbył się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku koło Suwałk. W swoim wystąpieniu podkreśliłem rolę, jaką pełnią takie ośrodki w zapewnianiu odpowiedniej opieki i...

X Dożynki Powiatu Sejneńskiego

9 września 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w X Dożynkach Powiatu Sejneńskiego, które odbyły się na Stadionie Miejskim w Sejnach. Uroczystości poprzedziła polowa Msza Święta. W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, że rolnicy spośród wszystkich innych zawodów są...

Spotkanie z harcerzami w Białej Wodzie

8 września 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w spotkaniu z harcerzami 1. Suwalskiej Drużyny Harcerzy ,,Baszta" im. Mariana Piekarskiego oraz z harcerkami z Suwalskiego Hufca Harcerek "Jaćwież", które odbyło się w Białej Wodzie koło Suwałk. W czasie spotkania wspólnie...

74. rocznica bitwy pod Osowymi Grzędami

8 września 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w obchodach 74. rocznicy bitwy 9 Pułku Strzelców Konnych z Niemcami w rejonie Osowych Grzędów. Uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rajgrodzie. W swoim wystąpieniu...