Nasze serca, umysły i czyny - dla Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie wobec przyszłości.

 

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z kadrą kierowniczą PSP województwa małopolskiego

Spotkanie z kadrą kierowniczą PSP województwa małopolskiego

18 marca 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w spotkaniu z komendantami miejskimi i powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego oraz kadrą kierowniczą Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. W spotkaniu, które odbyło się w Komendzie...

Promesy dla samorządów województwa małopolskiego

Promesy dla samorządów województwa małopolskiego

18 marca 2019 roku (poniedziałek) w Krakowie wspólnie z Panią Premier Beatą Szydło wręczyłem samorządowcom z województwa małopolskiego promesy na usunięcie skutków klęsk żywiołowych, do których doszło w latach 2017-2018. Wsparcie na łączną kwotę prawie 10,7 mln zł...

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Serdecznie życzę Paniom, abyście nieustannie spotykały się z szacunkiem, życzliwością i przyjaźnią, a Polska stawała się coraz bardziej krajem, gdzie można z satysfakcją realizować swoje ambitne plany i spełniać marzenia. Niech miłość, wdzięczność, radość życia i...

Wystawa o działaniach polskich strażaków w Szwecji

Wystawa o działaniach polskich strażaków w Szwecji

13 marca 2019 roku (środa) uczestniczyłem w otwarciu wystawy "POLSKA SOLIDARNA W EUROPIE. Polscy strażacy w Szwecji" umieszczonej w holu głównym gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  Podkreśliłem, że poprzez wystawę fotografii upamiętniających ubiegłoroczne...

Spotkanie z funkcjonariuszkami z okazji Dnia Kobiet

Spotkanie z funkcjonariuszkami z okazji Dnia Kobiet

8 marca 2019 roku (piątek) wziąłem udział w spotkaniu z funkcjonariuszkami służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odbyło się w siedzibie MSWiA. Zwracając się do przybyłych Pań podziękowałem im za to, że profesjonalnie wywiązują się ze...