Nasze serca, umysły i czyny - dla Niepodległej. Niech to będzie nasza wspólna deklaracja i patriotyczne zobowiązanie wobec przyszłości.

 

AKTUALNOŚCI

W trosce o bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich

W trosce o bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich

W trosce o bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich poleciłem komendantom Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji nawiązanie współpracy z organizatorami obozów letnich dla dzieci i młodzieży. Decyzja ta jest efektem rozmów z przedstawicielami organizacji...

Posiedzenie komitetów sterujących projektów przeciwpowodziowych

Posiedzenie komitetów sterujących projektów przeciwpowodziowych

17 maja 2018 roku (czwartek) w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przewodniczyłem kolejnemu posiedzeniu Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych: Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Rzeki Odry oraz Projektu Ochrony...

Spotkanie z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji

Spotkanie z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji

17 maja 2018 roku (czwartek) spotkałem się z przedstawicielami NSZZ Pracowników Policji. Podczas rozmowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego przedstawili postulaty Związku dotyczące...

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowanie za pomoc w przygotowaniu obchodów Dnia Zwycięstwa w Grajewie   Podziękowanie za objęcie patronatem jubileuszu 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Rutkach im. Obrońców...