„Praca na rzecz drugiego człowieka pozostającego w potrzebie to ważne, bardzo trudne i odpowiedzialne
zadanie wymagające profesjonalizmu, doświadczenia, zaangażowania, wiedzy, empatii , poszanowania godności
podopiecznych i serca. Współczesne społeczeństwo, aby móc zmagać się z marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, wymaga nowoczesnych rozwiązań i skutecznych działań na rzecz drugiego człowieka w celu
poprawy, a nawet wyraźnej zmiany na lepsze jego sytuacji życiowej. Wymaga to z jednej strony głębokiej
wrażliwości, a można nawet stwierdzić – podejścia „misyjnego” do realizowanych działań, a z drugiej praca ta
wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym oraz wieloma trudnościami i barierami”.

Zachęcam do przeczytania całego listu: List z okazji Dnia Pracownika Socjalnego