12 listopada 2015 roku podczas pierwszego posiedzenia Sejmu ósmej kadencji 2015-2019 wybranego w wyborach parlamentarnych 25 października 2015 roku złożyłem ślubowanie poselskie zgodnie z obowiązującą procedurą,a uroczyście ślubując wypełnienie treści roty ślubowania dodałem zgodnie z moimi przekonaniami i wyznawanym systemem wartości słowa: „tak mi dopomóż Bóg”.
Oto pełna treść roty i mojego ślubowania:

"Ślubuję uroczyście jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu,strzec suwerenności Ojczyzny i dobra obywateli,przestrzegać porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej."

Jarosław Zieliński: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”