16 marca 2017 roku podczas uroczystości w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyłem Pani Marii Czernek – wdowie po policjancie Policji Państwowej II RP st. post. Janie Borkowskim – Złoty Medal za Zasługi dla Policji. Skierowałem do Pani Marii słowa podziękowania za lata kultywowania pamięci o Policji Państwowej oraz walkę o prawdę historyczną i pamięć,co było trudne szczególnie w okresie PRL.

Pani Maria Czernek to jedyna żyjąca wdowa katyńska po policjancie Policji Państwowej II RP st. post. Janie Borkowskim (urodzonym 1 kwietnia 1907 roku w Grajewie),który do szeregów Policji Państwowej został przyjęty w 1931 roku. W kwietniu 1940 roku został bestialsko zamordowany strzałem w tył głowy przez oprawców z NKWD w Kalininie (Twerze). Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Pani Maria – członkini Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi – posiada ogromną wiedzę na temat przedwojennej Policji i aspektów życia rodzin policyjnych w czasie zmagań wojennych oraz komunistycznego okresu zniewolenia Polski. Bardzo zaangażowała się w odkłamywanie historii narodu polskiego okresu II wojny światowej oraz tragicznego losu 22 tysięcy funkcjonariuszy zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej. Ponadto dzięki jej aktywności i determinacji powstało wiele miejsc pamięci o policjantach II RP na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Współpracuje z organizacjami kombatanckimi,Rodziną Katyńską,Związkiem Sybiraków oraz stowarzyszeniami niepodległościowymi. Wielokrotnie została uhonorowana odznaczeniami państwowymi i samorządowymi. Jako pierwsza otrzymała Krzyż Miednoje 1940 – odznaczenie przyznawane przez Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

Relacje medialne:

foto foto foto foto