2 marca 2024 roku (sobota) uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie.

Dziękuję druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie za ciągłe czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców i za ofiarną aktywność ratowniczo-gaśniczą w 2023 roku.

Zebranie sprawozdawcze po raz kolejny udowodniło, jak ważna i potrzebna jest ta jednostka. Świadczą o tym liczby – 66 wyjazdów do zdarzeń, w tym 21 przypadków gaszenia pożarów, ale także sytuacje szczególne, jak ta ostatnia – bardzo trudna, wręcz dramatyczna akcja będąca próbą uratowania dwóch chłopców, którzy utonęli po załamaniu się pod nimi cienkiego lodu na jeziorze Wigry.

 

Galeria zdjęć: