1 lipca 2012 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Krypnie w powiecie monieckim obchodziła jubileusz 85 – lecia działalności,a Zarząd Powiatowy OSP w Mońkach otrzymał sztandar. Uroczystości te zbiegły się w czasie z obchodzonym w tym roku 20 – leciem Państwowej Straży Pożarnej oraz zakończeniem cyklu spotkań z okazji tegorocznego Dnia Strażaka. Zaproszeni przez Starostę Monieckiego Panią Joannę Kulikowską ,Wójta Gminy Krypno Marka Stankiewicza,Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach Macieja Bolka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mońkach Antoniego Szymańskiego uczestniczyliśmy z żoną w tych uroczystościach. W słowach skierowanych do strażaków z PSP i druhów ochotników podziękowałem Im za ofiarną służbę i podkreśliłem rolę Państwowej Straży Pożarnej i licznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa państwa i obywateli zarówno na co dzień,jak i w sytuacjach nadzwyczajnych wymagających reagowania kryzysowego. Pogratulowałem również Zarządowi Powiatowemu OSP w Mońkach otrzymanego sztandaru i życzyłem,aby prowadził on strażaków w akcjach podejmowanych „Bogu na chwałę,ludziom na pożytek”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto