31 sierpnia 2017 roku z budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, zgodnie ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej zdjęta została tablica, na której widniała treść:
„W HOŁDZIE POLICJANTOM I MILICJANTOM POLEGŁYM W WALCE O WOLNOŚĆ OJCZYZNY I NARODU BIAŁYSTOK 1990 R.”

Podkreśliłem, że zdjęcie tablicy, na której ujawniono również rewers: „POLEGŁYM W WALCE O UTRWALENIE WŁADZY LUDOWEJ NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE FUNKCJONARIUSZOM MILICJI OBYWATELSKIEJ I SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI W 25 ROCZNICĘ P.R.L. SPOŁECZEŃSTWO BIAŁOSTOCCZYZNY – BIAŁYSTOK 1969” to symbol zerwania z przeszłością komunistyczną, zwłaszcza w szczególnym dniu, kiedy obchodzimy 37. rocznicę powstania Solidarności. Jest to trzydziesta pierwsza, a więc ostatnia ze zidentyfikowanych tablic, która została zdjęta z gmachu polskiej Policji.