20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w zorganizowanym przeze mnie i Rektor PUZ w Suwałkach Panią Martą Kapustę wernisażu wystawy prac Pana Macieja Jedlińskiego pt. „Zasłużeni dla Ziemi Suwalskiej. Pamiętamy o bohaterach i historii Suwalszczyzny” w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.

Wystawa zawiera ryciny charakterystyczne dla historii i obecnej architektury miasta, m.in. Kościół pw. św. Aleksandra, Bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa czy Kościół pw. Piotra i Pawła . Wystawa składa się z portretów osób związanych historycznie z naszym miastem, m.in. Marszałek Józef Piłsudski, Aleksandra Piłsudska, Maria Konopnicka, ks. Jerzy Zawadzki, ks. Kazimierz Hamerszmit, Marszałek Sejmu Krzysztof Putra, Edward Szczepanik, Andrzej Strumiłło oraz osoby zaangażowane współcześnie w działalność publiczną w różnych dziedzinach życia społecznego, m.in. ks. Prałat Lech Łuba, Starosta Suwalski Witold Kowalewski, Naczelnik Oddziałowego Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dr Jarosław Schabieński, Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec, Rektor PUZ w Suwałkach Marta Kapusta, nauczyciel języka polskiego w I LO Marek Urbanowicz. Wśród prac Pana Macieja Jedlińskiego znalazł się również mój portret, za co bardzo dziękuję Artyście i wyrażam satysfakcję, że mój wkład w rozwój Suwałk i Suwalszczyzny został dostrzeżony.

Podczas otwarcia wystawy powiedziałem m.in.: ” Są wielkie postaci historyczne i jesteśmy my, którzy w sposób skromny wypełniamy swoje zadania w codzienności, ale historia to jest ciąg zdarzeń tych które mamy za sobą, tych co dzieją się teraz i tych, które są przed nami. Współczesność spotyka się z historią albo historia ze współczesnością, bo wszystko to co przeszłe przechodzi w teraźniejszość, wymaga kontynuacji. I bardzo też jestem rad z tego, że ta wystawa została właśnie tu  wyeksponowana, czyli w Państwowej Uczelni Zawodowej, w miejscu gdzie przebywa i przemieszcza się młodzież – studenci Państwowej Uczelni Zawodowej”.

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/215371

https://bialystok.tvp.pl/60870555/zasluzeni-suwalszczyznie

https://suwalki.naszemiasto.pl/zasluzeni-dla-ziemi-suwalskiej-na-obrazach-macka/ar/c13-8874783

https://www.niebywalesuwalki.pl/wydarzenie/wernisaz-wystawy-prac-macka-jedlinskiego-zasluzeni-dla-ziemi-suwalskiej-pamietamy-o-bohaterach-i-historii-suwalszczyzny-w-puz-w-suwalkach/

„Zasłużeni dla Ziemi Suwalskiej”