27 maja 2015 roku uczestniczyłem w Zambrowie w spotkaniu członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości powiatu zambrowskiego zorganizowanym przez pełnomocnika PiS Pana Wicestarostę Stanisława Rykaczewskiego. Podczas tego spotkania,w którym uczestniczyły również lokalne środki przekazu podziękowaliśmy osobom aktywnie zaangażowanym w kampanię prezydencką Pana dr. Andrzeja Dudy,wszystkim,którzy kolportowali materiały wyborcze,wywieszali plakaty i banery,propagowali kandydaturę i program przyszłego Prezydenta. Z serdecznym podziękowaniem zwróciliśmy się do mieszkańców Zambrowa i powiatu zambrowskiego,którzy oddali głos na Andrzeja Dudę. Aktywność wielu osób w kampanii wyborczej i zrozumienie potrzeby dobrej zmiany w naszej Ojczyźnie przyniosło w powiecie zambrowskim 71.71% poparcia dla Andrzeja Dudy jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Relacje medialne:

Foto

Foto

Foto