30 sierpnia 2020 roku (niedziela) uczestniczyłem w uroczystym wprowadzeniu do Parafii pw. Bożego Ciała w Łomży nowego proboszcza, którym został ks. dr Radosław Kubeł, dotychczasowy rezydent w Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży, znany przede wszystkim jako założyciel i opiekun Grupy Ratowniczej „Nadzieja”. Na urząd proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała w Łomży został mianowany 25 sierpnia 2020 roku przez Biskupa Łomżyńskiego.

Ksiądz proboszcz Radosław Kubeł zapowiedział parafianom wspólne pokonywanie codziennych wyzwań w czasie „wędrówki do zbawienia”. Po wystąpieniach przedstawicieli wiernych Parafii oraz zaproszonych gości powiedział też m.in.:

Jestem przyzwyczajony do publicznych wystąpień, ale muszę przyznać, że nogi mam miękkie i jestem wyjątkowo wzruszony. Tyle życzliwości i tyle dobroci w tak krótkim czasie sprawiają, że czuje się zawstydzony i mówię to szczerze.

Ks. dr Radosław Kubeł to diecezjalny kapelan Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i ratownictwa medycznego, doktor teologii, duszpasterz środowisk tradycji katolickiej, wykładowca akademicki, a ponadto egzorcysta i ratownik medyczny z tytułem licencjata.

Po Mszy św. złożyłem księdzu proboszczowi Radosławowi Kubłowi gratulacje związane z nową funkcją w Łomżyńskim Kościele i podziękowałem za dotychczasowe zaangażowanie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa jako twórcy Grupy Ratowniczej „Nadzieja” oraz kapelana służb mundurowych:

Życzymy Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi na nowym etapie kapłańskiej służby wszelkich Łask Bożych, dobrego zdrowia, takiej jak dotychczas światłości umysłu, siły ducha i determinacji w pracy administracyjnej i duszpasterskiej, w misji przewodzenia wiernym Parafii ku wieczności i zbawieniu. Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że funkcja Księdza Proboszcza otwiera też nowe możliwości  współpracy na rzecz dobra publicznego i umacniania patriotyzmu w naszej Ojczyźnie.

Wraz z życzeniami przekazałem, w towarzystwie nadinsp. Daniela Kołnierowicza – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku w latach 2016-2020 oraz Pana Andrzeja Koca – Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, wiązankę kwiatów jako wyraz wdzięczności i wsparcia.

Relacje medialne:

https://mylomza.pl/artykul/oficjalne-przywitanie/1043381

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/lomza/ksiadz-radoslaw-kubel-proboszczem-parafii-pw-bozego-ciala-w-lomzy.html