6 czerwca 2013 roku uczestniczyłem w XXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,które odbyło się w Gawrych Rudzie koło Suwałk. Swoje wystąpienie skierowane do uczestników Forum poświęciłem problematyce wykorzystania środków europejskich,ustawie o porządku i czystości w gminach oraz likwidacji szkół wiejskich.

foto

foto

foto

foto

foto