15 października 2012 roku na zaproszenie Podlaskiego Kuratora Oświaty uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Nauczyciela,które odbyły się w nowym gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Podkreślając wagę i znaczenie zawodu nauczycielskiego oraz polskiej tradycji edukacyjnej zapoczątkowanej przez powołanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej zaproponowałem zgromadzonym pedagogom,stanowiącym „kwiat kwiatów” białostockiego i podlaskiego nauczycielstwa,refleksję o istocie misji zawodowej i samej szkoły według porządku myślenia,który uwzględnia spojrzenie na kształcenie i wychowanie młodzieży z perspektywy nauczyciela,uczniów i ich rodziców.

Każdy nauczyciel,dysponując wiedzą przedmiotową i znając program dobrze wie,czego ma nauczyć i w jakie umiejętności wyposażyć swoich uczniów i wychowanków.
Rodzice powierzają nauczycielom skarb największy – los i przyszłość,można powiedzieć: umysł,charakter i duszę własnych dzieci. To ogromna odpowiedzialność.
I wreszcie sami uczniowie – młodzi poszukujący,jak każde pokolenie,ale w wyjątkowo dzisiaj trudnych okolicznościach odpowiedzi na najważniejsze dla nich pytania. Trzeba sprostać temu wyzwaniu – być dla swoich wychowanków nauczycielem i mistrzem,przewodnikiem po niezwykle skomplikowanych ścieżkach współczesnego świata.
Te trzy perspektywy musimy w jednakowym stopniu równocześnie uwzględniać każdego dnia w wykonywaniu nauczycielskiej misji.

Filarami szkoły są nauczyciele i system oświatowy. System,czyli prawo oświatowe,podstawy programowe i programy nauczania,standardy wymagań szkolnych,sposoby egzaminowania,warunki lokalowe i materialne,wynagrodzenie,wyposażenie w pomoce dydaktyczne,nadzór pedagogiczny i ocenianie jakości pracy oraz osiąganych wyników.
Oba te filary – człowiek i system powinny być ze sobą zharmonizowane. Jeżeli jednak się zdarzy,a tak już bywało w historii i tego niestety doświadczamy dzisiaj,że system jest niewłaściwy,nauczyciele muszą być mądrzejsi od tego sytemu.
Wyraziłem przekonanie,że w polskiej oświacie tak właśnie jest i tak będzie.
Pogratulowałem nauczycielom i wychowawcom biorącym udział w uroczystości otrzymanych nagród,odznaczeń i wyróżnień wyrażając głębokie przekonanie,że w pełni na to zasłużyli.

foto

foto

foto

foto

foto

foto