26 sierpnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w XXXVII sesji Rady Powiatu w Suwałkach. W wystąpieniu skierowanym do radnych i uczestniczących w obradach gości poseł odniósł się do problemów związanych z budową dróg i bezpieczeństwem ruchu drogowego w północno – wschodnim regionie Polski (np. na drodze Suwałki – Augustów i skrzyżowaniu z drogą do Płociczna,gdzie ostatnio zdarzyły się poważne wypadki) zaproponował,aby w przyjmowanym przez Radę Powiatu w Suwałkach stanowisku dotyczącym poprawy bezpieczeństwa na drogach ująć apel o przyspieszeniu budowy obwodnicy Suwałk (propozycja posła została przez Radę Powiatu przyjęta).

foto

foto

foto