29 grudnia 2022 roku (czwartek) uczestniczyłem w XXXIV sesji Rady Powiatu w Augustowie, która odbyła się w Auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Poproszony przez Starostę Augustowskiego o zabranie głosu w sprawie budowy drogi ekspresowej Białystok – Augustów – Raczki, o którą zabiegałem, powiedziałem m.in.:

„Chciałbym na początku podziękować za współpracę Panu Staroście Jarosławowi Szlaszyńskiemu, Wicestaroście Dariuszowi Szkiłądziowi, Zarządowi i całej Radzie Powiatu za współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych, które zasilają budżet powiatu, miast i gmin.  Te wspólne działania spowodowały, że dzięki współpracy rządowo- samorządowo- parlamentarnej pozyskaliśmy dla powiatu augustowskiego w ramach dwóch edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład ponad 200 milionów złotych. Dzięki naszej współpracy i stałym kontaktom, jako poseł mam wiedzę, które inwestycje są najważniejsze i najbardziej uzasadnione i co należy wspierać, o co warto zabiegać.

Jeżeli chodzi o sprawę drogi Via Carpatia, to przypomnę, że jej budowa była pomysłem rządu Prawa i Sprawiedliwości, której patronował śp. Prezydent Lech Kaczyński. Budowa tej drogi w okresie rządów PO PSL była zatrzymana a teraz wróciliśmy do tego z całą intensywnością, budowa trwa, ale niestety na naszym terenie mamy problem polegający na tym, że odcinek Białystok – Augustów – Raczki nie był uwzględniony, jako droga ekspresowa. Zabiegi w tej sprawie podejmowałem co najmniej od roku 2008, na początku byłem w tym osamotniony, ale z biegiem czasu dochodziły głosy samorządowców, przedsiębiorców, transportowców, obywateli, którzy zbierali podpisy pod petycjami w tej sprawie i ostatecznie mamy sukces, co prawda nie jest to jeszcze koniec walki o tę ważną inwestycję. Tym sukcesem jest uchwała Rady Ministrów z 13 grudnia 2022 roku, na mocy której ta droga ma być włączona w ramach budowy dróg krajowych w Polsce, do sieci dróg ekspresowych i – co istotne – ma mieć zagwarantowane źródła finansowania. Przełomową chwilą dla tej sprawy była wizyta Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego w Suwałkach 5 listopada 2022 roku, kiedy na pytanie: „którędy powinna przebiegać droga Via Carpatia”, Pan Prezes mając świetną orientację odnośnie tego problemu odpowiedział, że absolutne pierwszeństwo w budowie dróg ekspresowych prowadzących do krajów bałtyckich na terenie województwa podlaskiego powinna mieć droga z Białegostoku do Augustowa i Raczek, ponieważ jest to uzasadnione zarówno względami komunikacyjnymi, jak i względami bezpieczeństwa. Rozmawiałem o tym wcześniej kilkakrotnie i z Panem Prezesem, i z Panem Premierem, który także podzielał nasz punkt widzenia. Wyrażał pogląd, że mamy rację, co do tego, że ten odcinek drogi ekspresowej jest najbardziej potrzebny na tym terenie, jako fragment sieci dróg ekspresowych. Po wielu wystąpieniach, zabiegach, staraniach, po tej walce, którą stoczyliśmy w tej sprawie, a za którą pragnę podziękować wszystkim, którzy ramię w ramię ze mną albo osobno występowali, mamy oczekiwaną racjonalną i uzasadnioną decyzję. Chcę szczególnie podziękować za kilkakrotne wystąpienia władz powiatu augustowskiego, Panu Staroście, Panu Wicestaroście i Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu za wyważone, kompleksowe, wyczerpujące, racjonalne i wyjątkowo rzeczowe wystąpienia w tej sprawie, do których nawiązywali niejednokrotnie inni formułując swoje uchwały czy petycje.

Trzeba nadal zabiegać, żeby była to część trasy Via Carpatia, bo wtedy będzie przy jej budowie realne pierwszeństwo. Tu też proszę o współpracę, ja już podjąłem rozmowy z Panem Premierem i z Panem Prezesem, ale trzeba przekonać Ministerstwo Infrastruktury i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do jak najszybszej budowy tej drogi.  Ta sprawa bardzo dobrze wpisuje się w filozofię, koncepcję zrównoważonego rozwoju kraju, którą realizuje Prawo i Sprawiedliwość, bo jeżeli mamy równo rozwijać nasz kraj to nie można żadnego jego fragmentu pozostawić bez dobrych dróg. Brak nowoczesnej komunikacji to zastój, dobre drogi to rozwój”.

 

Relacje medialne:

https://esesja.tv/transmisja/33117/xxxiv-sesja-rady-w-dniu-29-grudnia-2022-r-napisy-wkrotce.htm

https://www.dziennikpowiatowy.pl/wiadomosci/12794,posel-zielinski-o-sytuacji-augustowa