6 grudnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną Lilianną uczestniczył w XXIX Konkursie Gry na Instrumentach Muzycznych im. Kazimierza Uszyńskiego,który został zorganizowany – jak co roku – przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Patronat duchowy nad konkursem sprawował Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz.

Poseł Jarosław Zieliński złożył na ręce Pani Dyrektor Doroty Łapiak gratulacje i podziękowanie organizatorom i uczestnikom konkursu,których troska o ocalenie ginącego piękna gry na instrumentach pasterskich sprawia,że ta tradycyjna sztuka może być przenoszona w przyszłość i przekazywana następnym pokoleniom. „Tradycja to jest to,z czego my wyrastamy,co żyje w nas i co o nas stanowi – powiedział poseł. A niemal 30 lat konkursu gry na pasterskich instrumentach muzycznych samo w sobie stworzyło cenną tradycję,którą warto pielęgnować. Bez niej ani nasz region,ani Polska,ani Europa nie miałyby sposobności,aby poznać tę piękną sztukę ludową i ćwiczyć jej współczesne wykonywanie”.