20 czerwca 2020 roku wspólnie z żoną wziąłem udział w XXI Pielgrzymce Leśników i Ich Rodzin do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej (powiat augustowski).

XXI Pielgrzymkę Leśników do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej rozpoczął Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej ks. dr Arkadiusz Pietuszewski – Kapelan Leśników Puszczy Augustowskiej, odmawiając modlitwę przy Pomniku Leśników. Po przywitaniu pielgrzymów przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Augustów Pana Wojciecha Szostaka głos w imieniu Biskupa Diecezji Ełckiej zabrał Delegat Diecezji Ełckiej ks. dr Jacek Uchan.

Zwracając się do zgromadzonych leśników oraz towarzyszących im pielgrzymów podziękowałem pracownikom Lasów Państwowych, a w szczególności leśnikom z terenu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku za patriotyzm, kultywowanie pamięci o bohaterach walk o niepodległość i dbałość o polskie lasy.

Po przemówieniach delegacje przybyłych gości i leśników złożyły wieńce i znicze pod pomnikiem poległych leśników.

Następnie została odprawiona Msza Święta w intencji leśników przy ołtarzu polowym nieopodal Kaplicy Najświętszej Marii Panny w Studzienicznej położonej na wyspie. Przewodniczył jej Delegat Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej ks. dr Jacek Uchan, a homilię wygłosił Krajowy Kapelan Leśników ks. Tomasz Duszkiewicz.

Po Mszy Świętej nastąpiło poświęcenie Krzyża i pamiątkowego obelisku, będącego darem leśników Puszczy Augustowskiej z okazji setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.

W związku z epidemią koronawirusa tegoroczna uroczystość miała mniejszy wymiar niż w latach poprzednich i została zorganizowana z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

Pielgrzymka Leśników organizowana jest cyklicznie od 1999 roku.