5 marca 2017 roku uczestniczyłem w uroczystości odpustowej w Parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Suwałkach i zorganizowanym już po raz osiemnasty Suwalskim Kaziuku – jarmarku rękodzieła ludowego i tradycyjnych potraw regionalnych,który wywodzi się ze wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczczenia Świętego Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego,której Suwalszczyzna była częścią do 1795 roku. Jarmark poprzedzony był jak co roku Mszą Świętą,podczas której w homilii została przypomniana postać patrona Parafii św. Kazimierza,od imienia którego pochodzi tradycja kiermaszu odpustowego,kultywowana na Litwie od 1636 roku,a więc prawie od 400 lat,a następnie przeniesiona również do niektórych miast w Polsce. 

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto