18 maja 2019 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w zorganizowanej po raz szesnasty uroczystości związanej ze wspólnym śpiewaniem pieśni maryjnych pt. „Chwalcie łąki umajone” w gminie Przerośl (powiat suwalski) w miejscowości Zarzecze. W tym roku swoją twórczość artystyczną zaprezentowały liczne zespoły ludowe Suwalszczyzny oraz z sąsiednich powiatów z województwa warmińsko-mazurskiego.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta polowa odprawiona przez księdza Janusza Chachulskiego, proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Przerośli, połączona z poświęceniem pól we wsi. Dawnym i współczesnym pieśniom maryjnym, śpiewanym niegdyś przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach przysłuchiwali się mieszkańcy Zarzecza oraz okolicznych wsi. 
Podziękowałem organizatorom za realizację tego szlachetnego przedsięwzięcia, mieszkańcom za udział w spotkaniu, a wszystkim członkom występujących zespołów za piękne podtrzymywanie polskiej tradycji i kultury ludowej, przekazywanie jej młodym pokoleniom oraz propagowanie tradycji śpiewów majowych przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.
W spotkaniu wzięli udział m. in. Artur Łuniewski – Wicestarosta Suwalski i Rafał Bukowski – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego.
W koncercie udział wzięły zespoły: Znaroku, Bagatela, Sidorowianki, Bakałarz, Rospuda, Uwrocie, Wigranie, Pogranicze, Przeroślaczki, Onegdaj, Zajączkowiaki, Prząśniczki, Rominczanie, Przeroślaki, Szuwarki, Jarka, Szeszupiaki i Jezioranki oraz solistka Pani Anna Andruszkiewicz.
Koncert został zorganizowany przez Urząd Gminy w Przerośli, Starostwo Powiatowe w Suwałkach oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli.