3 stycznia 2009 roku na zaproszenie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza poseł Jarosław Zieliński wraz z żoną Lilianną uczestniczył w spotkaniu opłatkowo – noworocznym w Drohiczynie. Już po raz piętnasty Biskup Drohiczyński zaprosił do historycznej stolicy Podlasia parlamentarzystów,przedstawicieli władz państwowych,samorządowców,komendantów wojewódzkich i powiatowych Policji,Państwowej Straży Pożarnej,Straży Granicznej,prezesów ochotniczych straży pożarnych,nadleśniczych,księży,działaczy społecznych i kultury – "z terenu Diecezji Drohiczyńskiej i z Podlasiem związanych służbowo lub sercem".

Składanie noworocznych życzeń i śpiewanie kolęd zostało poprzedzone wykładem ks. dr. Zbigniewa Wanata z Torunia pod charakterystycznym tytułem: "Troska o prawe sumienie w perspektywie życia społecznego".

foto foto foto foto foto foto foto foto