14 grudnia 2017 roku (czwartek) uczestniczyłem w odsłonięciu wystawy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, która poświęcona jest 300. rocznicy koronacji Obrazu Jasnogórskiego.

Na mocy uchwały podjętej przez obie izby polskiego parlamentu 2017 rok został ustanowiony Rokiem 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej. Wówczas obrzędu koronacji papieskimi koronami Ojca Świętego Klemensa XI dokonał na Jasnej Górze Arcybiskup Krzysztof Szembek, który powiedział: „Oddaję wam, Przewielebni Ojcowie, te drogocenne korony, tym drogocenniejsze, że daje je pierwsza na całym świecie […] Kapituła Watykańska, która zważywszy świętość tego miejsca i liczbę cudów, przesyła te korony, które […] na zawsze pozostaną nietknięte na głowie Najświętszej Matki i Jej Najdroższego Syna, jako zadatek trwałej czci”.

 

 

.