14 września 2019 roku (sobota) uczestniczyłem w otwarciu Klubu Seniora w Grajewie po wykonaniu prac remontowych. Obiekt zyskał nowe wyposażenie, a pomieszczenia zostały odnowione. Ponadto wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną. Odbyło się to w ramach realizacji rządowego programu Senior +.

Od 2015 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego.

Celem strategicznym programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”.

Pogratulowałem samorządowi miasta Grajewo pozyskania dofinansowania i sprawnej realizacji inwestycji, dzięki której grajewski Klub Seniora stał się bardziej komfortowy i atrakcyjny.