11 lipca 2016 roku Policja garnizonu podlaskiego zorganizowała wspólne ćwiczenia służb opatrzone kryptonimem „WINGRIS 2016”,które rozpoczęły się na przejściu granicznym w Ogrodnikach,a dalej kontynuowane były na przystani w pobliżu Klasztoru Kamedułów w Wigrach,na wodach Jeziora Wigry i plaży Ośrodka PTTK w Starym Folwarku. W ćwiczeniach bezpośrednio uczestniczyła ponad 100-osobowa grupa funkcjonariuszy podlaskiej Policji,Straży Granicznej,Państwowej Straży Pożarnej,a także członków Grupy Ratowniczej „Nadzieja” z Łomży,ratowników WOPR i strażników Wigierskiego Parku Narodowego. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie współpracy służb mundurowych w zakresie koordynacji działań w przypadku nielegalnego przekroczenia granicy,prowadzenia działań pościgowych za uzbrojonymi osobami,które nie zatrzymały się do kontroli granicznej,jak również negocjacji w sytuacji przetrzymywania zakładnika oraz zatrzymania uzbrojonych uciekinierów z wykorzystaniem wsparcia antyterrorystów. Na wodach jeziora Wigry ćwiczone były również związane z tym elementy działań ratowniczych. Niełatwy scenariusz przedsięwzięcia zakładał dynamiczny przebieg akcji,co wymagało dużego zaangażowania,skuteczności i operatywności wszystkich jego uczestników.

Podczas podsumowania ćwiczeń podziękowałem wszystkim uczestnikom oraz uhonorowałem nagrodami dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach,którzy w trudnych warunkach atmosferycznych uratowali turystów w sytuacji zagrożenia życia po wywrotce ich łodzi na jeziorze. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Daniel Kołnierowicz także wręczył nagrody dwóm policjantom – tym razem z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie,którzy podobnie jak funkcjonariusze z Suwałk pełniąc służbę na wodach uratowali 3 osoby po wywrotce ich sprzętu pływającego.

W międzyczasie na plaży w Starym Folwarku przeprowadzono akcję profilaktyczno-edukacyjną dla turystów wypoczywających nad jeziorem. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców,jak i osób,które odwiedziły w tym czasie malownicze tereny Suwalszczyzny i Wigierskiego Parku Narodowego.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto