26 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) podczas spotkania z delegacjami drużyn biorących udział w Gminnym Turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych w Starej Rozedrance (gmina Sokółka), który odbył się w ostatnią niedzielę wręczyłem druhom ochotnikom promesy finansowe na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dziękuję za gotowość angażowania się w takie przedsięwzięcia, które mają na celu z jednej strony umacnianie potencjału i sprawności działań ratowniczych, a z drugiej – budują koalicję lokalną na rzecz ochrony przeciwpożarowej i wzmacniania bezpieczeństwa mieszkańców. W Straży Pożarnej jest taka piękna wzajemna solidarność, która objawia się nie tylko w akcjach ratowniczych, ale także w rywalizacji sportowej.

Jednostki OSP Słojniki, Stara Kamionka i Stara Rozedranka otrzymały jako nagrody za najwyższe lokaty w gminnym turnieju pożarniczym po 3300 zł na zakup sprzętu, m. in. węży, latarek i prądownic. Dodatkowo zwycięska drużyna z OSP w Starej Rozedrance otrzymała 10 000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych.

Dodałem, że jest coraz więcej źródeł wsparcia dla OSP, a jednym z nich jest tzw. 5000+. To pieniądze, która można pozyskać na działania oświatowo-kulturalne, na przedsięwzięcia sportowe i związane z propagowaniem zasad pierwszej pomocy. Wnioski można składać do 10 września.

W spotkaniu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce uczestniczyli również Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt oraz Komendant Powiatowy PSP w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki.

 

Relacje medialne:

https://isokolka.eu/sokolka/30259-jaroslaw-zielinski-wreczyl-druhom-promesy-na-zakup-sprzetu-foto

Druhowie OSP odebrali gratulacje