20 lutego 2018 roku (wtorek) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyłem nadkom. Andrzejowi Patrzałkowi akt powołania na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. 

Nowo powołanemu zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach pogratulowałem awansu i życzyłem wielu sukcesów w służbie na rzecz świętokrzyskiej Policji i bezpieczeństwa obywateli. Wyraziłem również nadzieję, że służba nadkom. Andrzeja Patrzałka będzie stanowiła wzór dla innych funkcjonariuszy i zadba on o etos służby wśród podległych sobie policjantów.

Nadkom. Andrzej Patrzałek pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach od 11 grudnia 2017 r. Odpowiadał za pion kryminalny świętokrzyskiego garnizonu. Wcześniej był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji.