20 marca 2018 roku (wtorek) w Warszawie wziąłem udział w uroczystości wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej.

Zwracając się do odznaczonych funkcjonariuszy i pracowników podkreśliłem, że odznaczenia są w pełni zasłużone i stanowią wyraz docenienia zasług, postawy i dobrej służby. „Wierzę, że będą one inspiracją do dalszej wytężonej pracy na rzecz bezpieczeństwa suwerennej Rzeczypospolitej” – dodałem.

Spośród 21 wyróżnionych 7 osób zostało odznaczonych srebrnym, a 14 osób brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

Podczas uroczystości w Komendzie Głównej Straży Granicznej wiceminister  obrony narodowej Marek Łapiński wręczył również funkcjonariuszom SG srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Srebrne medale odebrało 3 funkcjonariuszy, a brązowe – 12.