24 kwietnia 2017 roku w Klubie 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku płk Zbigniewa Redziaka,który przedstawił i zobowiązał się do realizacji ważnych zadań,jakie stoją przed nim oraz przed Wojewódzkim Sztabem Wojskowym. Należą do nich m. in. zwiększenie potencjału wojska na ścianie wschodniej,zacieśnienie współpracy ze środowiskiem cywilnym,kombatanckim czy udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w województwie.

Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem,że energia,którą prezentuje płk Zbigniew Redziak wróży jak najlepiej. Patrząc na jego wielkie doświadczenie i świetne wykształcenie – łączy on w sobie to,co teoretyczne i to,co praktyczne. Będzie to niewątpliwe przydatne na tym stanowisku.

W uroczystości udział wzięli m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski,przedstawiciele służb mundurowych oraz samorządowcy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto