1 kwietnia 2017 roku uczestniczyłem w uroczystym wprowadzeniu nowego dowódcy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ppłk. Mariuszowi Ciskowi życzyłem sukcesów w rozwijaniu siły obronnej Dywizjonu poprzez jego sukcesywne dozbrajanie i modernizację. Wyraziłem także nadzieję,że Dywizjon będzie w przyszłości rozwinięty w formację wojskową wyższego stopnia. Będę o to zabiegał.
Ppłk. Mariusz Cisek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Brał udział w misjach wojskowych w Kosowie,Syrii i Afganistanie. Pełnił służbę m. in. na stanowisku Zastępcy Dowódcy Dywizjonu Dowodzenia w strukturze 11. Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema.

W uroczystości wzięli udział m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski,przedstawiciele służb mundurowych,duchowieństwa oraz samorządowcy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto