27 września 2019 roku (piątek) wziąłem udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku, połączonych z nadaniem sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Odbyły się one na dziedzińcu Pałacu Branickich.

Podczas uroczystego apelu Wiceminister Finansów, Zastępca Szefa KAS Tomasz Słaboszowski w imieniu Szefa KAS nadał sztandar Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Hasło umieszczone na sztandarze brzmi: „W służbie Ojczyźnie i Obywatelom”.

W swoim wystąpieniu zaznaczyłem, że administracja celno-skarbowa stanowi niezwykle ważną część państwa polskiego, ponieważ ponad 90% dochodów do budżetu „przepływa” przez ręce jej funkcjonariuszy i pracowników:

Podchodzicie Państwo do swoich obowiązków z wielkim profesjonalizmem i rzetelnością, za co serdecznie Wam dziękuję.

Podkreśliłem również, że po reformie ta zintegrowana formacja niezwykle skutecznie dba o zapewnienie wpływów budżetowych oraz zwalczanie wszelkich przejawów przestępczości ekonomicznej. Podlaska KAS stoi także na straży bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej.

Dodałem, że ważna jest także współpraca różnych służb, bo gwarantuje to wysoką skuteczność w realizacji zadań.

Wiceminister Finansów Tomasz Słaboszowski zwrócił uwagę na słuszność powołania w 2016 roku Krajowej Administracji Skarbowej:

Wpływy z ostatnich lat potwierdzają prawidłowość tej reformy. Stworzyliśmy formację złożoną wewnętrznie, ale jednolitą w rozumieniu przyjętego dzisiaj sztandaru oraz realizowanych celów.

Podczas obchodów odznaczenia oraz awanse otrzymało 85 pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej KAS. Podniosły charakter uroczystości nadała asysta i defilada kompanii honorowej Szefa KAS oraz Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, a także udział w święcie pocztów sztandarowych służb współdziałających z podlaską KAS.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/174167

https://isokolka.eu/podlaskie-2/30655-podlaska-kas-ma-swoj-sztandar-foto

https://wspolczesna.pl/bialystok-swieto-kas-i-nadanie-sztandaru-izbie-administracji-skarbowej-w-bialymstoku-zdjecia/ar/c1-14458673