1 września 2015 roku uczestniczyłem w uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016,która odbyła się w Zespole Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim. Swoje wystąpienie skierowane do licznie zgromadzonych uczestników inauguracji – duchowieństwa wyznania katolickiego i prawosławnego,samorządowców,dyrektorów szkół,nauczycieli,rodziców,uczniów i wielu przyjaciół oświaty oparłem na przesłaniu i wątkach wyrażonych w moim liście do środowiska oświatowego,który skierowałem – jak co roku – do szkół i placówek oświatowych w województwie podlaskim (zob. treść listu). Podczas miejskiej inauguracji nowego roku szkolnego w Suwałkach reprezentował mnie i list ode mnie odczytał Pan Robert Wagner,a podczas inauguracji w Zespole Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w moim imieniu wystąpiła żona Lilianna Zielińska.

foto

foto