1 września 2014 roku uczestniczyłem,podobnie jak w latach ubiegłych,w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2014/2015 zorganizowanej tym razem w Zespole Szkół nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie. W swoim wystąpieniu nawiązałem do treści listu,jaki wystosowałem do środowiska oświatowego na nowy rok szkolny (zob. treść listu). Podkreśliłem też szczególną,niezwykle ważną w edukacji relację mistrz-uczeń,która opiera się na wzajemnym zaufaniu,szacunku i zrozumieniu. Nauczyciel powinien być dla swych uczniów mistrzem,dawać wzór przykładem własnego życia i przekazywać wychowankom nie tylko wiedzę,ale przede wszystkim nauczyć samodzielnego i krytycznego myślenia,które w obecnym systemie edukacji nie należy do priorytetów. Realizowanie jedynie treści programowych opartych na testowym systemie wiedzy prowadzi do automatyzacji i eliminuje twórcze myślenie.

foto

foto

foto

foto

foto