Podlaski Zespół Parlamentarny na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2021 roku zapoznał się z realizacją planów inwestycyjno-modernizacyjnych infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim oraz przeanalizował pojawiające się problemy i postulaty dotyczące komunikacji kolejowej w tym regionie. W wyniku powyższego, a także po przeprowadzonej dyskusji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, spółek kolejowych, samorządów oraz ekspertów Podlaski Zespół Parlamentarny przyjął jednogłośnie stanowisko, którego treść zamieszczam poniżej.

Wnioski Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego dotyczące infrastruktury i komunikacji kolejowej w województwie podlaskim