22 kwietnia 2017 roku wziąłem udział w uroczystości w Woźnejwsi (gmina Rajgród,powiat grajewski),podczas której wręczyłem na ręce druha prezesa Jana Jasińskiego decyzję o włączeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woźnejwsi do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W tym ważnym wydarzeniu dla strażaków ochotników oraz wszystkich innych osób związanych z jednostką OSP w Woźnejwsi uczestniczyli również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski,Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt,przedstawiciele innych służb mundurowych,duchowieństwa oraz samorządowcy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto