8 października 2021 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę śmierci gen. dyw. Józefa Leśniewskiego przy Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach. Gen. Józef Leśniewski jako pierwszy Minister Spraw Wojskowych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości podpisał w 1919 roku decyzję o utworzeniu administracji wojskowej w Suwałkach.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach ppłk. Jarosława Kowalewskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, który ufundował tablicę upamiętniającą gen. Józefa Leśniewskiego. Rozpoczęły się one od apelu z udziałem zaproszonych gości na terenie 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, gdzie miały miejsce wystąpienia okolicznościowe i wręczone zostały pamiątkowe wyróżnienia. W drugiej części obchodów została poświęcona i odsłonięta tablica memorialna na ścianie frontowej WKU w Suwałkach. W uroczystościach uczestniczyli członkowie rodziny gen. Józefa Leśniewskiego.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem wielkie zasługi patrona suwalskiej WKU dla odzyskania przez Polskę niepodległości oraz tworzenia podstaw jej bezpieczeństwa militarnego. Zwróciłem uwagę na to, że gen. Józef Leśniewski zdobywał umiejętności i stopnie wojskowe w armii rosyjskiej w okresie, gdy nie istniało niepodległe państwo polskie, ale gdy tylko zaistniały sprzyjające okoliczności, stał się żołnierzem i oficerem Wojska Polskiego, które walczyło o odzyskanie niepodległości, a następnie o jej ocalenie w wojnie polsko – bolszewickiej. Dzieląc się z uczestnikami uroczystości swoją refleksją na temat tradycji walk o suwerenną Rzeczpospolitą przywołałem słowa George’a Byrona: „Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, z krwią ojca spada dziedzictwem na syna”.

Galeria:

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/56278015/w-suwalkach-swieto-wojskowej-komendy-uzupelnien

https://wkusuwalki.wp.mil.pl/pl/articlesaktualnosci-2021/upamietnienie-100-rocznicy-smierci-patrona-wku-w-suwalkach/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/205447

http://www.powiat.suwalski.pl/kat/aktualnosci/upamietnienie-100-rocznicy-smierci-patrona-wku-w-suwalkach