27 października 2009 roku poseł Jarosław Zieliński złożył wizytę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach. Kilka dni wcześniej – 23 października 2009 roku miała miejsce uroczystość nadania Szkole sztandaru,w której poseł ze względu na odbywające się posiedzenie Sejmu nie mógł uczestniczyć. Skierował do uczestników uroczystości list okolicznościowy,który odczytała żona posła Lilianna Anna Zielińska (treść listu). W złożonym wpisie do Księgi Pamiątkowej poseł Jarosław Zieliński pogratulował Szkole osiągnięć edukacyjnych i życzył,aby w dalszym ciągu wychowywała młodych ludzi na mądrych,uczciwych i prawych Polaków.