Święto Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie

23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystości święta patronów Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie połączonej z rozstrzygnięciem konkursu katyńskiego.

W trakcie spotkania uczniowie Szkoły zaprezentowali część artystyczną, składającą się z pieśni i wierszy patriotycznych. Przedstawione zostały również w wersji multimedialnej zdjęcia archiwalne Szkół Podchorążych Rezerwy.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości udali się na plac szkolny, gdzie pod posadzonymi w 2010 roku Dębami Katyńskimi złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, oddając tym samym hołd zamordowanym w Katyniu oficerom.

 

Podpisanie porozumienia miedzy zambrowską Policją, a Starostwem Powiatowym w Zambrowie

W Starostwie Powiatowym w Zambrowie uczestniczyłem w spotkaniu, podczas którego podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Zambrowskim a Komendantem Powiatowym Policji w Zambrowie, na mocy którego samorząd powiatu przekazał zambrowskiej Policji kwotę 25 tys. zł. jako rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze ponadnormatywnym.

Podziękowałem samorządowi powiatu za przekazane środki oraz podkreśliłem, że choć zapewnienie bezpieczeństwa należy do obowiązków państwa, to w ustawach samorządowych są też zapisane zadania dla samorządów i jeżeli mają one taką wolę i możliwości, mogą wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Rozpoczęcie budowy lądowiska dla helikopterów w zambrowskim szpitalu

Wziąłem również udział w oficjalnym rozpoczęciu budowy lądowiska dla helikopterów oraz rozbudowy izby przyjęć dostosowanej do wymogów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie.

Zwracając się do uczestników uroczystości zwróciłem uwagę, że nie każdy szpital, zwłaszcza powiatowy ma do dyspozycji wszystkie oddziały medyczne. Dlatego istnieje potrzeba szybkiego przewożenia pacjentów ze szpitala w Zambrowie do innych placówek, gdzie będą mieli zapewnioną specjalistyczną  pomoc, dotyczy to także osób poszkodowanych w wypadkach, które będą mogły zostać szybko przetransportowane drogą lotniczą do zambrowskiego szpitala lub innych placówek ochrony zdrowia. Życzyłem szybkiej i pomyślnej realizacji tej inwestycji. Wyraziłem przekonanie, że będzie ona dobrze służyła mieszkańcom powiatu zambrowskiego.

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/154571

https://zambrow.org/artykul/w-zambrowie-powstaje/437911

http://www.powiatzambrowski.com/home/1968-powiat-zambrowski-przekazal-srodki-finansowe-zambrowskiej-policji