27 lutego 2019 roku (środa) podczas spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wręczyłem promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej w wyniku działania żywiołów dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego.

Wręczając przedstawicielom urzędów gmin i starostw powiatowych promesy zaznaczyłem, że rząd nie zostawia bez pomocy ani samorządów, ani obywateli kierując pomoc najszybciej jak to możliwe do miejsc, w których jest ona najbardziej potrzebna.

Podziękowałem również świętokrzyskim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, którzy zabiegali o przyznanie środków na odbudowę infrastruktury oraz wojewodzie i pracownikom urzędu wojewódzkiego, a także samorządowcom za prawidłowe i sprawne przygotowanie wniosków do MSWiA.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 8 powiatów i 38 gmin z województwa świętokrzyskiego promesy na łączną kwotę 55 mln zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na wykonanie 160 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Łącznie zostanie odbudowanych około 117 km dróg powiatowych i gminnych oraz 2 mosty. MSWiA udzieliło ponadto wsparcia na prace związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych. Siedem samorządów otrzyma na ten cel prawie 3 mln 900 tys. zł. Do powiatu ostrowieckiego trafi dodatkowo niemal 3 mln 800 tys. zł na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

W latach 2016-2019 województwo świętokrzyskie otrzymało środki w łącznej kwocie ponad 280 mln zł, co pozwoliło usunąć skutki klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

W latach 2016-2019 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru całego kraju otrzymały ponad 1,7 mld zł na remont lub odbudowę infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku działania żywiołów oraz ponad 184 mln zł na zadania związane z zabezpieczeniem osuwisk. Łącznie za te środki wyremontowano ok. 3 400 km dróg.

 

 

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kielcach oraz odprawa z kadrą kierowniczą PSP województwa świętokrzyskiego

 

Podczas wizyty w Kielcach odwiedziłem również plac budowy nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Zakończenie budowy planowane jest na koniec listopada 2020 roku. Do tego czasu funkcjonariusze zostali przeniesieni m. in. do Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Nowy budynek będzie składał się z części socjalnej, garażowej i magazynowej, przeznaczonej na sprzęt. Środki na inwestycję w wysokości 16,5 mln złotych pochodzą m. in. z rządowego programu modernizacji służb mundurowych.

Mam nadzieję, że nie będzie opóźnień w realizacji budowy i funkcjonariusze jak najszybciej będą mogli korzystać z tego gmachu. Potrzebne są komendy wojewódzkie, powiatowe, miejskie, ale najważniejsze są jednostki ratowniczo-gaśnicze, ponieważ jest to infrastruktura potrzebna do działań.

Po wizycie na budowie wziąłem udział w naradzie z kadrą kierowniczą PSP województwa świętokrzyskiego, podczas której zostały przedstawione dane dotyczące wykorzystania potencjału PSP i OSP w 2018 roku. W ubiegłym roku świętokrzyscy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń średnio co 37 minut. Interweniowali ponad 14 tys. razy (5390 interwencji było związanych z pożarami, a 8506 z innymi miejscowymi zagrożeniami).

Podczas odprawy podziękowałem funkcjonariuszom za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej, mówiłem o priorytetach na 2019 rok, m. in. o potrzebie współpracy z jednostkami ochotniczych straży pożarnych.

 

 

Relacje medialne:

https://kielce.tvp.pl/41512632/kolejne-wsparcie-finansowe-na-remonty-drog-powiatowych-i-gminnych

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-82559

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/15034,Wiceminister-wreczyl-promesy.html

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-82564