30 czerwca 2019 roku (niedziela) wziąłem udział w apelu z okazji 28. rocznicy powołania Straży Granicznej, który odbył się w Placówce SG w Kuźnicy (powiat sokólski).

Podczas apelu wspólnie z Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorzem Biziukiem wręczyłem funkcjonariuszom placówki wyróżnienia i awanse na kolejne stopnie służbowe.

Podziękowałem im za ofiarną i profesjonalną służbę, podkreślając, że Straż Graniczna wypełnia bardzo ważne zadania. Skuteczne funkcjonowanie placówki w Kuźnicy ma szczególne znaczenie, ponieważ znajduje się ona blisko granicy z Białorusią, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej.

Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej strzegą 3,5 tys. kilometrów polskich granic, zapewniają kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terenie Polski oraz legalności zatrudnienia cudzoziemców, zapobiegają przypadkom bezprawnego przekraczania granic czy przemytu towarów. Formacja ta zyskuje również bardzo wysokie oceny u naszych europejskich partnerów podczas misji zagranicznych.