4 lipca 2021 roku (niedziela) odwiedziłem strażaków z OSP Jednaczewo w Gminie Łomża. Wspólnie z Wójtem Piotrem Kłysem, radnym Jarosławem Kruszewskim oraz druhami z OSP Jednaczewo rozmawialiśmy o bieżącej działalności jednostki, jej potrzebach i planach. Była to również okazja do zapoznania się z całkowicie odmienionym w ostatnich latach terenem wokół remizy, który dzięki aktywności strażaków i wsparciu władz Gminy Łomża wzbogacił się o boisko do piłki nożnej, plac zabaw oraz wiatę.

Galeria: