23 listopada 2009 roku poseł Jarosław Zieliński złożył wizytę w prywatnym Zespole Szkół w Białymstoku A.B „Nasza Szkoła”. Wizyta miała związek z zaproszeniem,jakie wystosowali do Jarosława Zielińskiego dyrektorzy białostockich placówek oświatowych,do udziału w spotkaniu poświęconemu prezentacji głównych działań nowych placówek oraz przedstawieniu problemów związanych z rozliczaniem i otrzymywaniem dotacji oraz płaceniem podatków od nieruchomości przez szkoły prywatne. Spotkanie to odbyło się w dniu następnym,tj. 24 listopada 2009 roku. Poseł Jarosław Zieliński nie mógł w nim uczestniczyć ze względu na inne obowiązki. Reprezentował go społeczny dyrektor Biura Poselskiego w Białymstoku Marek Danilewicz.
Poseł poprosił o przekazanie wniosków wypracowanych podczas spotkania i zadeklarował ich wnikliwe rozpatrzenie.