20 listopada 2012 roku odwiedziłem wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Kozłowskim oraz Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszkiem Decem Gminę Bakałarzewo,gdzie znajduje się zagrożony likwidacją posterunek Policji. Posterunek w Bakałarzewie jest jednym z 220 tego typu placówek policyjnych w Polsce i jednym z 12 w województwie podlaskim,które w myśl planu rządu Donalda Tuska mają zostać zlikwidowane. Jest to zamiar nieprzemyślany i szkodliwy,który nie przyniesie wymiernych oszczędności,a w dłuższej perspektywie może doprowadzić do wzrostu przestępczości w tych rejonach,gdzie posterunki będą likwidowane. Stanowczo sprzeciwiam się tym planom,co ma odzwierciedlenie w podejmowanych przeze mnie działaniach poselskich. Dlatego chcąc poznać dogłębnie każdy przypadek zagrożonego likwidacją posterunku postanowiłem odwiedzić wszystkie posterunki przewidziane do likwidacji,zaczynając od posterunku w Bakałarzewie.

Odwiedziłem również Urząd Gminy Bakałarzewo,gdzie podczas rozmów z pracownikami zapoznałem się z sytuacją społeczno-gospodarczą Gminy,a zwłaszcza z gminnym budżetem,planami inwestycyjnymi i źródłami środków finansowych na ich realizację.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto