15 marca 2017 roku uczestniczyłem w spotkaniu inaugurującym X kadencję Rady Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – państwowego instytutu prowadzącego badania naukowe i prace rozwojowe w tematyce ochrony przeciwpożarowej,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,które mają wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa kraju i obywateli. Pracownicy Centrum prowadzą m. in. szkolenia,warsztaty i seminaria z ochrony przeciwpożarowej. Instytut wydaje także certyfikaty i dopuszcza do użytku ochronne wyroby przeciwpożarowe.

Podczas spotkania wręczyłem listy gratulacyjne sześciu członkom Rady Naukowej instytutu. Podkreśliłem,że Centrum dysponuje doświadczoną kadrą o imponującym dorobku i specjalistycznej wiedzy,która pozwala opracowywać nowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Po spotkaniu pracownicy Centrum zaprezentowali gościom najnowsze metody badawcze,takie jak pokaz gaszenia pożaru cieczy palnej czy badania wybuchowości pyłów palnych.
foto

foto

foto

foto