4 marca 2016 roku w Krasnopolu (powiat sejneński) i w Suwałkach odbyły się spotkania z Marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Obydwa spotkania zgromadziły licznie mieszkańców i stanowiły swoiste podsumowanie kampanii do Senatu w wyborach uzupełniających zarządzonych na 6 marca 2016 roku. Marszałek Sejmu odniósł się do wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość wyczekiwanych przez Polaków ustaw. Podkreślił również znaczenie wyborów uzupełniających do Senatu,które oprócz tego,że służą wyborowi nowego senatora,są również sondażem poparcia dla rządu i większości parlamentarnej.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem znaczenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku i poprosiłem o poparcie naszej kandydatki Pani Anny Marii Anders.

Na spotkaniu w Suwałkach oprócz Marszałka Sejmu i mnie głos zabrał także Ksiądz Prałat Stanisław Wysocki – Prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945,który podzielił się z zebranymi swoją osobistą refleksją dotyczącą kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na senatora pani Anny Marii Anders oraz incydentu z udziałem KOD-u podczas otwarcia wystawy "Armia Skazańców",która odbyła się tego samego dnia w Archiwum Państwowym. Ksiądz Prałat ubolewał nad tym,że był świadkiem niezwykłego braku szacunku dla osoby gen. Władysława Andersa,którego armia była tematem przewodnim wystawy oraz Jego córki Anny Marii uczestniczącej w otwarciu.

Dziękuję wszystkim za udział w tych spotkaniach,a Wójtowi Gminy Krasnopol Panu Karolowi Szrajbertowi za zorganizowanie spotkania w Krasnopolu,sympatyczne przyjęcie oraz wręczone mi i Marszałkowi Sejmu Panu Markowi Kuchcińskiemu listy okolicznościowe. Jak wiemy,wspólny wysiłek przyniósł kandydatce Prawa i Sprawiedliwości zwycięstwo i dzisiaj Pani Anna Maria Anders jest Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Krasnopolu

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Krasnopolu

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Krasnopolu

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Krasnopolu

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Suwałkach

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Suwałkach

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Suwałkach

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Suwałkach

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Suwałkach

foto

Wizyta Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w Suwałkach