5 lutego 2015 roku,realizując postanowienia regulaminu zorganizowanego przeze mnie Konkursu „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu i Smoleńsku,zaprosiłem laureatów pierwszej i drugiej edycji tego Konkursu w kategorii gimnazjów z roku 2013 (Michała Piotra Kułakowskiego) i z roku 2014 (Patrycja Fiłonowicz) wraz z opiekunami w osobach mam obojga uczniów – Pani Małgorzaty Kułakowskiej i Pani Bożeny Fiłonowicz – do studyjnej wizyty w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Muzeum Powstania Warszawskiego. Laureaci ci,aktualnie uczący się w liceach ogólnokształcących (Michał Piotr Kułakowski w Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce i Patrycja Fiłonowicz w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku) zapoznali się historią polskiego parlamentaryzmu,zabytkową architekturą Sejmu i Senatu,procesem tworzenia prawa oraz funkcjonowaniem Sejmu i jego organów. W Muzeum Powstania Warszawskiego mieli,dzięki opiece edukacyjnej specjalnego przewodnika,wyjątkową możliwość poznania bohaterstwa i ofiary uczestników Powstania Warszawskiego w walce o prawdziwie wolną Polskę.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto