17 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe w świetlicy środowiskowej Społecznej Organizacji Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Suwałkach. Ze względu na trwające 82. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na wigilii reprezentowała mnie moja żona Lilianna Anna Zielińska – Prezes Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

W moim imieniu na ręce Kierownictwa „Przystani” – Pani Prezes Agnieszce Ossowskiej i całemu Zarządowi złożyła podziękowanie za trud włożony w pomoc najuboższym,zagospodarowanie wolnego czasu,opiekę pedagogiczną i terapeutyczną oraz wszelkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. Przekazała również wszystkim uczestniczącym w spotkaniu osobom i ich rodzinom życzenia świąteczne i noworoczne,aby praca na rzecz innych przynosiła nieustannie radość i satysfakcję.