15 lipca 2021 roku (czwartek) wspólnie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Grzegorzem Pudą zaprosiliśmy rolników i mieszkańców wsi z 8 województw północnej części Polski do udziału w bezpłatnym webinarze informacyjnym na temat dotacji i realizowanych programów dla rolnictwa. Miałem zaszczyt, jako członek Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw otworzyć to ważne spotkanie informacyjne w centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie razem z Wiceprezes Agencji Panią Renatą Mantur.  

Webinar informacyjny był przeznaczony dla rolników i wszystkich zainteresowanych programami i dotacjami dla rolnictwa i obszarów wiejskich z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i łódzkiego. Agenda webinarium obejmowała informacje dotyczące modernizacji gospodarstw rolnych (ARiMR), wdrażania nowych rozwiązań informatycznych dla rolników (KRUS), wsparcia rynku produktów pszczelich, monitorowania rynku wina, pożyczki ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa dla rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne na realizację przedsięwzięć innowacyjnych lub rozwojowych, działania informacyjno – promocyjne wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, program finansowania, usuwania wyrobów zawierających azbest, program agroenergia, program usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych, program Czyste Powietrze ( Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), trendy w nawożeniu – ustawodastwo, zmiany klimatyczne, postęp technologiczny ( Grupa AZOTY), badanie gleby (Centrum Badań Jakości).

W swoim wystąpieniu podziękowałem wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację programów na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich za ich działalność oraz za podjęcie się wspólnego wysiłku organizacji webinariów informacyjnych na ten temat.

Mamy dobry czas dla polskiego rolnictwa. Rolnicy i mieszkańcy wsi mają wiele możliwości skorzystania z programów realizowanych przez poszczególne instytucje rolne, w tym uzyskania dotacji na unowocześnienie i rozwój swoich gospodarstw i prowadzonej działalności – powiedziałem do uczestników konferencji zgromadzonych na sali oraz łączących się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (do udziału w webinarium zalogowało się ok. 2800 osób). Trzeba o tym informować zainteresowanych, bo wbrew pozorom nie jest łatwo w sposób pełny i kompleksowy uzyskać wiedzę o tym, jak konkretnie można sięgnąć po dostępne wsparcie.”

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/arimr/dotacje-dla-rolnictwa—podsumowanie-webinarium