6 maja 2021 roku (czwartek) uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez polską spółkę gazownictwa, zakład w Białymstoku, podczas którego Burmistrzowi Grajewa Dariusz Latarowski oraz Starosta Siemiatycki Marek Bobel odebrali urządzenia mierniki czystości powietrza. Będą one zainstalowane na obiektach użyteczności publicznej w Grajewie ( budynek Urzędu Miasta) i  w  Siemiatyczach (siedziba Starostwa Powiatowego). Każdy, kto będzie tym zainteresowany, będzie mógł dowiedzieć  się jaki jest stopień zanieczyszczenia powietrza, którym na co dzień oddychają mieszkańcy tych miast i osoby przebywające na tym terenie. Polska Spółka Gazownictwa przekazała samorządowcom te urządzenia w ramach prowadzonej przez nią kampanii: „Przyłącz się – liczy się  każdy oddech”.

– To jest kolejny krok Polskiej Spółki Gazownictwa do tego, żeby promować czyste powietrze, promować przyłączenie się do sieci gazowej – podkreślił Grzegorz Mackiewicz, dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Białymstoku.

Warto wiedzieć , czym oddychamy– powiedziałem w swoim wystąpieniu. Czasem wydaje się nam, że  powietrze w naszej miejscowości i w naszej okolicy jest czyste. Może się jednak okazać, że jest zupełnie inaczej. Zainteresowani informacją o stopniu zanieczyszczenia powietrza w miastach, w  których zainstalowane są mierniki czystości powietrza będą mogli dowiedzieć się tego odczytując wskaźniki czystości powietrza albo bezpośrednio wyświetlane na specjalnej tablicy w miejscu zainstalowania miernika, albo za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej Polskiej Spółki Gazownictwa oraz stronie internetowej wskazanej przez dany samorząd. Myślę, że hasło Polskiej Spółki Gazownictwa, które promuje nie tylko mierzenie czystości powietrza, ale również korzystanie z  ekologicznego źródła energii, jakim jest gaz, można byłoby rozszerzyć w następujący sposób: Liczy się każdy oddech, każdy zdrowy oddech.

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/199483

https://bialystok.tvp.pl/53677488/mierniki-czystosci-powietrza-trafily-do-grajewa-i-powiatu-siemiatyckiego