29 kwietnia 2013 roku uczestniczyłem w uroczystości Święta Szkoły w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie. Święto patrona Szkoły,którym są działające w Zambrowie przed II wojną światową dwie szkoły podchorążych rezerwy – Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty oraz Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Generała Józefa Bema – nawiązuje nie tylko do przyjętego w 2007 roku imienia Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości,ale także do tradycji szkolnictwa wojskowego w Zambrowie i postaw patriotycznych jego wykładowców i wychowanków. W wystąpieniu skierowanym do uczestników uroczystości – nauczycieli, uczniów,rodziców i gości pogratulowałem społeczności szkolnej wyboru imienia i tradycji,do której nawiązuje Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w swojej misji edukacyjno-wychowawczej oraz podkreśliłem współczesną wartość wychowania patriotycznego. Uroczystość zorganizowana z okazji Święta Szkoły udowodniła,że nauczycielom i młodzieży bliskie są ideały Polski niepodległej. W krótkiej refleksji dotyczącej ostatnich ponad dwóch wieków historii naszej Ojczyzny w kontekście zbliżającego się święta Konstytucji 3 Maja zwróciłem szczególną uwagę na to,aby młodzi Polacy również dzisiaj mieli pełną świadomość znaczenia i wielkiego daru,jakim jest własne wolne i niepodległe państwo. Temu służy kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych w domowym,szkolnym i społecznym procesie edukacyjnym, którego elementem jest również kultywowanie tradycji Patrona Szkoły. W przypadku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie jest to patron zbiorowy – przedwojenne szkoły podchorążych rezerwy wraz z ich wykładowcami i uczniami.

Częścią obchodów święta Szkoły było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod dębami pamięci przy boisku szkolnym poświęconymi wykładowcom zambrowskich szkół podchorążych rezerwy,którzy zostali w 1940 roku rozstrzelani w Katyniu.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto