30 czerwca 2015 roku uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez burmistrza Łap Panią Urszulę Jabłońską oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Sławomira Jana Maciejewskiego,które było poświęcone funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Łapach. Szpital znajduje się w dramatycznej sytuacji finansowej,która może doprowadzić w niedługim czasie do jego likwidacji. Z dniem 1 lipca w związku z brakiem personelu lekarskiego został już zamknięty Oddział Ginekologiczno-Położniczy,co wzbudziło słuszny i uzasadniony protest mieszkańców Łap,którzy wzięli liczny udział w spotkaniu. Uczestniczyli w nim także parlamentarzyści,radni Rady Powiatu Białostockiego i Rady Miejskiej w Łapach,Starosta Białostocki,Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwracając się do licznie zgromadzonych uczestników spotkania zaapelowałem do władz Powiatu Białostockiego jako organu założycielskiego dla Szpitala Powiatowego w Łapach o odstąpienie od działań redukujących bądź likwidujących jego działalność do czasu,kiedy jesienią tego roku nastąpi coraz bardziej prawdopodobna zmiana polityczna w Polsce i wynikające z niej inne podejście do systemu ochrony zdrowia,a przede wszystkim sposobu finansowana służby zdrowia (likwidacja NFZ,przejęcie finansowania szpitali przez budżet państwa,odejście od zasady poszukiwania zysku przez szpitale na rzecz podstawowej funkcji leczenia chorych). Powiedziałem,że w obecnych warunkach istnieje jedyna droga prowadząca do poprawy kondycji finansowej Szpitala i jego rozwoju-jest nią uzyskiwanie nowych umów kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia,a więc rozszerzanie zakresu świadczeń medycznych,a nie ich ograniczanie,jak to ma miejsce obecnie,za co odpowiedzialność ponosi dyrektor Szpitala i Zarząd Powiatu.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto