8 marca 2014 roku,zgodnie z kilkuletnią już tradycją,uczestniczyliśmy wraz z żoną w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym „Radość spod kapelusza”,który został zorganizowany po raz ósmy w Łomży. Inicjatorem Konkursu jest proboszcz Parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży ksiądz kanonik Andrzej Godlewski.

W Konkursie uczestniczyła młodzież z różnych regionów Polski – łącznie 38 osób,a najliczniej reprezentowane było,co zrozumiałe,województwo podlaskie. Konkurs obejmował dwie kategorie: wiersz – monolog oraz piosenkę kabaretową. Główną nagrodę Grand Prix Konkursu jury przyznało Aleksandrze Nowosadko z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Pierwsze miejsce w kategorii wiersz – monolog zdobyła Katarzyna Rosicka z białostockiego Publicznego Gimnazjum nr 9 im. II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,drugie – Adrianna Betlińska reprezentująca Państwowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie,trzecie – Krzysztof Hałas z Katolickiego Liceum Ojców Bernardynów im. Ojca Anastazego Pankiewicza w Łodzi. W kategorii piosenka kabaretowa pierwsze miejsce jury przyznało Katarzynie Górskiej z II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży,drugie – Julicie Szczech reprezentującej Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu,trzecie – Annie Bochińskiej z II LO w Łomży.

Uroczystą galę podsumowania Konkursu prowadziła aktorka Teatru Lalki i Aktora w Łomży Pani Bogumiła Gosk. W uroczystości,która odbyła się w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Medialnej SpesMedia uczestniczył – m. in. Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski,zaproszeni goście oraz sponsorzy Konkursu.

Pogratulowałem Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Godlewskiemu wspaniałej inicjatywy organizowania corocznie Konkursu „Radość spod kapelusza”,który stał się kulturalną marką Łomży. Podkreśliłem,że Konkurs ten,któremu mam przyjemność życzliwie towarzyszyć od jego pierwszych edycji,pozwala na odkrycie wielu wybitnych talentów literackich,muzyczno-wokalnych,recytatorskich i aktorskich młodzieży. Wyraziłem swoje uznanie dla tegorocznych laureatów Konkursu,a zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii wiersz – monolog Katarzynie Rosickiej z Publicznego Gimnazjum nr 9 w Białymstoku wręczyłem – z prośbą o jej częstą lekturę – epopeję narodową „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

foto

foto

foto

foto

foto